Main Page Sitemap

Nikon coolpix s51 user manual


Sprawdzony mechanizm redukcji wibracji z przesuniciem osi optycznej obiektywu.
Mechanizm redukcji wibracji z przesuniciem osi optycznej obiektywu to sprawdzone rozwizanie techniczne, które zostao pierwotnie coolpix opracowane z myl o wymiennych obiektywach przeznaczonych do lustrzanek firmy Nikon.
Model coolpix S51C bdzie dostpny w kolorach srebrnym i nikon czarnym, a model coolpix S51 w kolorach srebrnym, czarnym, niebieskim, brzowym, czerwonym i intensywnym purpurowym.Róni si jedynie tym, e model z literk "c" na kocu nazwy zosta wyposaony w funkcj obsugi sieci bezprzewodowych dziki moduowi WiFi.Kolejne w dniu dzisiejszym nowoci Nikona to bliniacze coolpix kompakty Coolpix S51 i S51c.Dostpne manual jest te automatyczne ustawianie czuoci, w którego ramach aparat samodzielnie dobiera optymaln w danych warunkach zdjciowych warto czuoci w zakresie od ISO 100 do ISO 800 (do ISO 1600 w trybie wysokiej czuoci).Tryb Animacja poklatkowa zapewniajcy przyjemne rozwijanie twórczych pomysów).Sugerowana cena modelu S51c to 299 Euro, a S51 249 Euro.Niniejsza Umowa stanowi pen i wyczn umow, ustn lub pisemn, zawart pomidzy uytkownikiem a Nikon.Szeroki zakres czuoci, sigajcy a ISO 1600, zapobiega rozmyciu obrazu przy wykonywaniu zdj w sabych warunkach owietleniowych lub fotografowaniu szybko poruszajcych si obiektów.Dostpna jest ponadto opcja E-mail z inf.Jeeli postanowienia niniejszej Umowy manual w sposób wyrany nie przewiduj inaczej, postanowienia sekcji 3 i sekcji 4 wraz z wszelkimi postanowieniami, które w swoim wyranym brzmieniu maj zastosowanie manual do okresów po zakoczeniu niniejszej Umowy, pozostaj wice po rozwizaniu niniejszej Umowy z dowolnej przyczyny.Aparaty coolpix S51C i coolpix S51 pozwalaj rejestrowa zdjcia o duej wyrazistoci i wiernym odwzorowaniu barw.Na kadej kopii naley odtworzy uwag user dotyczc praw autorskich Nikon oraz wszelkie inne informacje dotyczce wasnoci, jakie znajduj si na oryginale.W przypadku wystpienia sporu w odniesieniu do niniejszej Umowy, uytkownik niniejszym zgadza si na objcie jurysdykcj Japonii i zrzeka si prawa do wnoszenia sprzeciwu w oparciu o argumentacj, e takie forum jest niedogodne (zasada forum non conveniens). . Zgodno telnet ze standardem PictBridge.
Modele Coolpix S51c i street S51 przeznaczone s dla osób lubicych nowoczesne przedmioty o eleganckiej linii.
W celu przygotowania pokazu wystarczy tylko wybra ulubione zdjcia i filmy, a nastpnie poczy je z podkadem muzycznym i efektami wizualnymi.
Model S51c wyposaono w street czno bezprzewodow WiFi.
concise Niewielka masa, cakowicie kompaktowe wymiary - Tryb makro umoliwia fotografowanie ju z odlegoci 4 cm od obiektu.Ukad VR o niewielkiej gruboci zosta zaprojektowany specjalnie pod ktem paskich korpusów aparatów coolpix S51C i coolpix S51.Duy, crack 3-calowy monitor LCD do wygodnego przegldania zdj i korzystania z menu.S51c zosta dodatkowo codec wyposaony w komunikacj WiFi pozwalajc czy si z serwerem my Picturetown.Nikon Coolpix S51, wspólne cechy obu kompaktów to matryca o rozdzielczoci 8,1 Mp, 3-krotny zoom optyczny o zakresie ogniskowych 38-114 mm w przeliczeniu na pena klatk editionrar (szkoda, e brakuje prawdziwego szerokiego kta optyczny system redukcji drga oraz wielki, 3-calowy monitor.Warszawa, 30 pedalera sierpnia 2007.W maksymalnym stopniu dopuszczonym przez prawo waciwe, instrukcja jest przekazywantanie takim, W jakim jest, BEZ adnych gwarancji ANI rkojmi, A firma nikon, nikon coolpix s51 user manual JEJ pracownicy, dystrybutorzy, sprzedawcrzedstawiciele wyranie uniewaniaj wszelkiego rodzaju gwarancjkojmie, wyraone LUB dorozumiane, W TYM, W szczegÓlnoci, wszelkie dorozumiane gwarancje przydatnoci DO sprzeday, przydatnoci.
Wyposaono je w sensor obrazu o rozdzielczoci 8,1 Mp, 3-krotny zoom optyczny, optyczn redukcj wstrzsów oraz 3-calowy ekran LCD.
Vibration Reduction, VR) z przesuniciem osi optycznej obiektywu.

Sitemap